Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

Opšta pitanja za analizu ilustracije

  1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
  2. Opiši okruženje. (mesto)
  3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
  4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

  1. Zbog čega je Jugoslavija pristupila Trojnom paktu?
  2. Pronađi na internetu ”Politiku” od 27. i 28. marta 1941. Koje su najvažnije vesti?