Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

Opšta pitanja za analizu ilustracije

  1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
  2. Opiši okruženje. (mesto)
  3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
  4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

  1. Šta se dogodilo sa jevrejskim muškarcima na jesen 1941. godine?
  2. Istraži kako je preživela beba Sonja Lunginović? Ko su ”Pravednici među narodima”?