Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

Opšta pitanja za analizu ilustracije

  1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
  2. Opiši okruženje. (mesto)
  3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
  4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

  1. Zašto su Jevreji obeleženi žutom trakom?
  2. Zašto je 8. decembar jedan od ključnih datuma za stradanje Jevreja u Srbiji pod nemačkom okupacijom?