Cipele za trčanje, scena 12 | VREME: ponedeljak 8. decembar 1941.| MESTO: “Judenlager Semlin” – Logor Sajmište, Beograd

Odlazak na sajmište

siže:

Svim Jevrejima u Beogradu je naređeno da se prijave u Specijalnu policiju za Jevreje u ulici Džordža Vašingtona. Zajedno sa hiljadama drugih, i Tomislav se našao u koloni koju su nemački vojnici sproveli preko pontonskog mosta preko Save u Jevrejski logor na Sajmištu.

Pročitano

Lokacija:

Istorijske fotografije i drugi materijali

Danas:

Staro sajmište danas

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Tekst i scenario: Miško Stanišić
Ilustracije: Tiberiu Beka
Istraživač i konsultant: dr Čedomila Marinković