Vremenska linija 1:
Nacionalsocijalizam i antisemitizam u nacističkoj Nemačkoj, i Holokaust

Ideologija mržnje koja je vodila u Holokaust

dr Sanela Šmid
istoričar

[content_timeline id="2"]
[content_timeline id="1"]

Vremenska linija 2:
Holokaust u Srbiji pod nemačkom okupacijom i logor na Sajmištu

Okupacija, otpor, stradanje i Holokaust

dr Milan Koljanin
istoričar