Породична фотографија – сцена 11 | ВРЕМЕ: четвртак 7. септембар 1950. | МЕСТО: Канцеларија градског рејона 1, Београд

Пријава жртава

До

Прочитано

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

Pismo:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић