Породична фотографија – сцена 3 | ВРЕМЕ: среда 12. март 1941. | МЕСТО: Дом црквене школске јеврејске општине, , ул. Краља Петра 71, Београд

Пуримски бал

До

Прочитано

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

Pismo:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић