ИЛУСТРАЦИЈА 5: Ромски Моловин | ВРЕМЕ: Предратне године | МЕСТО: Моловин

Ево стигли смо на црвеним коњима
стигли смо ниоткуда,
одлазимо не знамо где.
Дошли смо на земљу свачију,
дошли са душом ромском,
душом искреном и разиграном,
душа која живи у онима
што душу рађају,
душа за душу искрену.
Добре душе ромске су бесмртне,
зле душе умиру дуго.

***

Ak avilam pe lole grasta
avilam nidžanav katar,
dža nidžanav kaj.
Avilam pi phuv averesi,
avilam romane djesa,
dji kaj si but lačho barvalo,
o dji kaj si ande sa e manuša,
save o dji bijanen,
o dji djesa ćerdo.
Lačho romano dji nimerol,
bilačho dji merol lungo.

***

(Одломак из песме)
Баја Саитовић – Лукин