Породична фотографија – сцена 8 | ВРЕМЕ: петак 17. октобар 1941. | МЕСТО: Стан Демајових у Молеровој улици, Београд

Шабат у окупираном Београду

До

Прочитано

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

Pismo:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић