Породична фотографија – сцена 2 | ВРЕМЕ: петак 22. новембар 1940. | МЕСТО: стан Демајових у Молеровој ул. у Београду

Шабат

До

Прочитано

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

Pismo:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић