Porodična fotografija – scena 2. | VREME: petak 22. novembar 1940. | MESTO: stan Demajovih u Molerovoj ul. u Beogradu

Šabat

Osnovna informacija

Kod svoje kuće porodica Demajo obeležava Šabat sa gostima i prijateljima.

”Lična karta” ilustracije

 • Samuilo Demajo sa leptir mašnom.
 • Pored Samuila su deca Solomon i Isak.
 • Isaka po glavi mazi mama, Ženi Demajo.
 • Rejna je na uglu stola pored harminikaša.
 • Članovi sastava Miki Džez: pijanista Robert, saksofonista Joška i harmonikaš Moni.
 • Tetka Vojka stoji pored pijaniste.
 • Pored Samuila sedi Bogoljub Lunginović, a iznad je Bogoljubova supruga Lenka koja drži njihovu kćerku Sonju. Lenka je rođaka Demajovih.
 • Pored Bogoljuba je Bukica Demajo, Lenkina majka.
 • Bukicu grli Vesna, kćerka tetke Vojke.
 • Dva muškarca su austrijski Jevreji, izbeglice u prolazu kroz Beograd.
 • Na dnu stola sedi Jelena Demajo, Samuilova majka, i Solomonova, Isakova i Rejnina baka.

Opšta pitanja za analizu ilustracije

 1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
 2. Opiši okruženje. (mesto)
 3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
 4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

 1. Šta je Šabat? Istraži običaje karakteristične za Šabat. Uporedi sa običajima nekog drugog verskog praznika, na primer slave kod Srba.
 2. Istraži ko je bila Jelena Demajo.

Lokacija:

[ubergooglemaps name="demajo2"]

Istorijske fotografije i drugi materijali

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Tekst i scenario: Miško Stanišić
Ilustracije: Ivan Stojanović – Fiki
Istraživač i konsultant: dr Čedomila Marinković