Илустрација - Сцена 2

ИЛУСТРАЦИЈА 2: Кафана Чубура | ВРЕМЕ: Уторак, 17. септембар 1935. године, 15:30 сати | МЕСТО: Железничка станица (стара станична кафана Чубура), Шид

Није сада ко што некад беше:
Кад по кафанама лутасмо,
кад писмо вино црвено,
кад лепе жене љубисмо.

Није сада ко што некад беше:
Кад зором ранисмо,
по селима гатасмо,
када новац имасмо.
Није сада ко што некад беше.

***

Naj akana, sar kaj sas,
pe birturja te phiros,
šudri molu te men pjas,
šukar rromnjen čumidas.

Naj akana, sar kaj sas,
pe deharin te uštas,
pe love te drabaras,
bare love te vazdas.

***

Ромска народна поезија, Породичне песме.
Песма записана од Руже Димић, рођ. Фан, 1917. у Жабљу. 1935. удата у Госпођинце, умрла у Новом Саду 1979.