Porodična fotografija – scena 5 | VREME: sreda 9. april 1941. | MESTO: ulica Kralja Milana, Beograd

Susret sa bombardovanim Beogradom

Osnovna informacija

Zabrinuti zbog mogućeg napada Nemačke na Jugoslaviju Demajovi se sklanjaju iz Beograda na imanje u Šapcu. Počinje rat. Nakon par dana Demajovi odličuju da se vrate u Beograd.

”Lična karta” ilustracije

  • Mama i tata, Ženi i Samuilo Demajo.
  • Deca SolomonIsak i Rejna.

Opšta pitanja za analizu ilustracije

  1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
  2. Opiši okruženje. (mesto)
  3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
  4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

  1. Kako je počeo Drugi svetski rat u Jugoslaviji?
  2. Istraži koje su bile posledice nemačkog bombardovanja Beograda aprila 1941. godine.

Lokacija:

Istorijske fotografije i drugi materijali

Danas:

Ulica Kralja Milana danas

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Tekst i scenario: Miško Stanišić
Ilustracije: Ivan Stojanović – Fiki
Istraživač i konsultant: dr Čedomila Marinković