ИЉЕ, ИЉЕ

Иље, иље, потроших хиљаде,
и стотине као ситну плеву.
Где потроших? Све на снаху дадох!
И још више штедећу и даћу,
Бог ће дати, па ће добра бити.

ILJE, ILJE

Ilje, ilje, sa haljem e milje,
pal e šela sar e hurdi pleva.
Kaj haljem len? Sa pe bori dem len!
Maj therava, thaj pe pori dava,
o Del dela, thaj lačhe avela.

(Одломак)
Ромска народна поезија, сватовске песме.
Песма записана од Драгиње Јовановић, рођ. 1901. у Манђелосу (Срем). Живела је у Сремској Митровици.