Tekst Novele

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Ovo je moja porodica

Moj mali tenk

To sam ja

Ovo je Beograd

Rastanak s ocem

Kada su nad Beogradom u dimu gorela slova

Nemci u Beogradu

Ucena

Kod čika Đorđa

Otpor i borba

Zrna kafe

Gospođa Lučika i dobri Fric

Ranac

U mraku

Veliki tenk

Gradio sam novi svet