Impressum

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Stručni tim:

Autor koncepta

Miško Stanišić, pedagog, Terraforming, Novi Sad

Stručni tim

U periodu od 2016. godine do danas, u razvoju ovih materijala učestvovao je niz stručnjaka (po abecednom redu):

 • Biljana Albahari, bibliotekarka, Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 • Nevena Bajalica, edukatorka, Terraforming, Novi Sad
 • Dr Milan Koljanin, istoričar, Memorijalni centar „Staro Sajmište“, Beograd
 • Nataša Kostić, nastavnica istorije, UDI Euroclio, Mladenovac
 • Tijana Kovčić, arhivist, Istorijski arhiv Beograda
 • Dr Čedomila Marinković, istoričarka umetnosti, Beograd
 • Dr Vasilije Milnović, rukovodilac Centra za nauku Univerzitetske biblioteke ”Svetozar Marković” u Beogradu
 • Dr Sanela Šmid, istoričarka, Nirmberg, Nemačka
 • Prof. dr Marko Šuica, istoričar, Odeljenje za istoriju Folozofskog fakulteta u Beogradu
 • Aleksandar Todosijević, nastavnik istorije, UDI Euroclio, Beograd

Priručnik za nastavnike

Miško Stanišić (urednik)
Biljana Albahari
Nataša Kostić
Tijana Kovčić,
Dr Vasilije Milnović
Prof. dr Marko Šuica
Aleksandar Todosijević

Članovi tima realizacije

Milana Mejtes
Sandra Svetlica
Snežana Orčić

Prevod

Aleksandar Stanišić, prevod na engleski
Agencija „Assonare“, prevodilačke usluge

NAŠI ILUSTRATORI

Ilustratori

Gabriel Kausbruk
Amsterdam, Holandija
Tiberiu Beka
Banatsko Novo Selo
Silva Vujović
Beograd
Ivan Stojanović
Leskovac
Nada Serafimović
Beograd

www.ester.rs

Izdavač: Terraforming
Za izdavača: Miško Stanišić

© Terraforming 2016 – 2024

www.terraforming.org

Hvala

Hvala Istorijskom arhivu Beograda i partnerima na projektu Eskalacija u Holokaust u okviru kojeg je 2105. godine razvijena ideja za nastavne materijale Ester.

Zahvaljujemo se:

 • Dr Čedomili Marinković koja je kao glavni istraživač i konsultant pri kreiranju novela „Crveni automobil“, „Cipele za trčanje“ i „Porodična fotografija“ dala ogroman doprinos;
 • Značajnu pomoć istraživačkom radu dali su Joel Fišer, Teo Kovač i Brane Popović, kao i Jevrejski istorijski muzej u Beogradu, na čemo se toplo zahvaljujemo;
 • Kolegama iz Istorijskog arhiva Beograda, a posebno arhivistima Tijani Kovčić, Vladimiru Mijatoviću, Jeleni Nikolić, i direktoru Draganu Gačiću;
 • Kolegama Nikoli Radiću Lucatiju i dr Milovanu Pisariju;
 • Marijanu Dakiću iz Istorijskog arhiva u Pančevu;
 • Našim ilustratorima veliko hvala za sve neprospavane noći, duge sate, kreativnost i veštinu koje su uložili u stvaranje fantastičnih umetničkih dela za naše nastavne materijale;
 • Timu programa ”Words into Action to Combat Antisemitism” OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR);
 • Profesorki dr Dinke Hondius sa Slobodnog univerziteta u Amsterdamu, i profesorki dr Evelin Hans se toplo zahvaljujemo na savetima;
 • Profesoru dr Dojlu Steviku sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Južnoj Karolini, na podršci i pomoći;

Projekat je inicijalno realizovan u okviru programa ”Words into Action to Combat Antisemitism”
OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR).